onsdag 21 december 2016

Milkas Nyårsmysterium del 4 / part 4

Del 4
Nu är det dags att vända på projektet och virka där hålet med de 20 maskorna är. Fyll på ordentligt med vadd före du fortsätter att virka. Börja med vitt garn.
1) Fäst garnet i första maskan precis före hålet, virka 10 fm, öka 2, 8 fm (22)
2) 11 fm, öka, fm, öka, 8 fm (24)
3) fm hela varvet (24)
4) 9 fm, öka, 6 fm, öka, 7 fm (26)
5-10) fm hela varvet (26)
11) 12 fm, (2i1, fm) x3, 5 fm (23)
12) 10 fm, (2i1, fm) x3, 4 fm (20)
13) fm hela varvet (20)
Klipp av lagom bit (någon centimeter), så du kan virka in garnbiten.

Lägg nu denna delen åt sidan och fatta tag i ditt andra projekt.
Upprepa ovan.

Plocka nu fram dina candygarner – det är dags för rosa samt blått att användas. Rad 14 ska virkas i olika färg på de två projekten. Här ska du använda det rosa samt det blåa candygarnet. Du ska använda rosa till projekt 1 och blått till projekt 2 (eftersom de är exakt likadana, så kvittar det alltså vilket projekt du väljer som 1 respektive 2). Du ska virka ett varv med det färgade garnet på respektive projekt.

Fatta tag i projekt 1 och rosa garn.
14) fm hela varvet (20) med rosa
Klipp av

Fatta tag i projekt 2 och blått garn
14) fm hela varvet (20) med blått garn
Klipp av

Nu är det dags för det gråa garnet och det används resten av projektet.
15) fm hela varvet (20)
16) (2 fm, 2i1) x5 (15)
17-18) fm hela varvet (15)
19) (fm, 2i1) x5 (10)
20-21) fm hela varvet(10)
22) 2i1 x5 (5)
Sy ihop spetsen och fäst tråden.

Upprepa med projekt 2.

Nu är vi klara med denna stora del av projektet. Från och med nu ska vi virka lite dekoration.
It's time to crochet the hole with the 20 sc, så turn your work and fill the project up with as much filling as you can. Start with white yarn.
1) attach yarn in first stitch before gap, sc 10, inc 2, sc 8 (22)
2) sc 11, inc, sc, inc, sc 8 (24)
3) sc all (24)
4) sc 9, inc, sc 6, inc, sc 7 (26)
5-10) sc all (26)
11) sc 12, (inv dec, sc) x3, sc 5 (23)
12) sc 10, (inv dec, sc) x3, sc 4 (20)
13) sc all (20)
Cut yarn, a couple of centimeters is enough so you can crochet it in.

Put this project to the side and get project number 2 and repeat.

Now, get your pink and blue scrapyarn. This is where project 1 and 2 is different. Thats why there are two row 14.

Project 1
14) sc all (20) in pink
Cut yarn

Project 2
14) sc all (20) in blue
Cut yarn

Take out your grey yarn, this is used for the rest of the project.
15) sc all (20) in grey
16) (sc 2, inv dec) x5 (15)
17-18) sc all (15)
19) (sc, inv dec) x5 (10)
20-21) sc all (10)
22) inv dec x5 (5)
Sew closed and hide tail

Repeat with project 2

Now we are done with the big part of the project and from now on we are crocheting decoration.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna gärna en kommentar här så hör vi av oss inom det närmaste med svar.