måndag 15 maj 2017

Virklusts mysterievirkning Del 1

©Karin Åshammar             2017 Mysterievirkning

Under fliken Virklusts mysterium så finns det " praktisk information" som är bra att läsa innan du börjar virka. 

DEL 1

Gör 6 lm, slut till en ring med 1 sm i första lm

Varv 1 (fg 1): 1 lm, 12 fm om ringen. Avsluta med en sm i lm (12 fm, räkna ej
med lm)

Varv 2  (fg 1): 1 lm, 2 fm i varje m. Avsluta med en sm i lm (24 fm, räkna ej
med lm)

Varv 3  (fg1): 2 lm (=1:a st), 3 st tills (virka de 3 st i varsin m), 6 lm, *4 st tills
(virka de 4 st i varsin m), 6 lm*. Avsluta med 1 sm i toppen på första stgr. Klipp
av garnet (6 blomblad, 6 lmb)

Varv 4 (fg 2): Börja i någon lmb. 1 sm om lmb, 2 lm (=1:a st), 2 st tills om lmb,
2 lm, 3 st tills om lmb, 2 lm, 3 st tills om lmb, 3 lm. Om nästa lmb görs: * [3 st
tills, 2 lm] 2 ggr, 3 st tills, 3 lm* Upprepa *-* om varje lmb. Avsluta med 1 sm i
toppen på första stgr. Klipp av garnet (3 stgr om varje lmb, totalt 12 2-lmb och 6
3-lmb)

Varv 5  (fg 3): Börja i någon lmb. 1 sm om lmb, 1 lm, 3 fm om lmb, *3 fm om
nä lmb*. Avsluta med 1 sm i lm Klipp av garnet (54 fm)

Varv 6 (fg 4): Virkas i bakre mb. Börja i någon fm. 1 sm, 1 lm, 1 fm i samma m,
7 fm, 2 fm i samma m *8 fm, 2 fm i samma m* Avsluta med 1 sm i lm (60 fm)
Varv 7 (fg 4): 1 lm, 1 fm i nä m, 2 lm, hoppa över 1 m, *1 fm, 1 fm i nä m, 2lm,
hoppa över 1 m * Avsluta med 1 sm i första lm. Klipp av garnet (20 lmb, 2 fm
mellan varje lmb)

Varv 8  (fg 5): Börja i någon lmb. 1 sm om lmb, 2 lm (= 1:a st), 6 st om samma
lmb, 1 sm i nästa lmb, *7 st om nä lmb, 1 sm i nä lmb*. Avsluta med 1 sm i 2:a
lm (10 snäckor med 7 st i varje)

Varv 9  (fg 5): 1 lm, 1 fm i samma m. I de följande 6 m på snäckan görs: 1 hst, 1
st, [3 dst i samma m], 1 st, 1 hst, 1 fm. 1 lm, *i nä snäcka görs: 1 fm, 1 hst, 1 st,
[3 dst i samma m], 1 st, 1 hst, 1 fm. 1 lm*. Avsluta med 1 sm i första lm. Klipp
av garnet (10 snäckor med 9 m i varje, 1 lm mellan varje snäcka) 

Varv 10  (fg 6): Börja i en lmb mellan 2 snäckor. 1 sm om lmb, 4 lm (=1:a dst +
1 lm), [1 dst+1 lm om lmb] 5 ggr, 1 dst om samma lmb, 1 fm i mittersta st på
snäckan, *[1 dst+1lm] 6 ggr om nä lmb, 1 dst om samma lmb,1 fm i mitten på
nä snäcka*. Avsluta med 1 sm i 3:e lm. Klipp av garnet (10 solfjädrar med 7
dst+6 lm i varje).

Varv 11 (fg 1): Börja i en fm mellan 2 solfjädrar. 1 sm, 1 lm *1 fm i varje dst
och runt varje lmb på solfjädern, 1 fm i fm*. Avsluta med 1 sm i första lm.
Klipp av garnet (13 fm/solfjäder, 1 fm mellan varje solfjäder)

Fäst alla trådar

Invänta till nästa del som kommer den 18 maj

Hälsningar Karin Åshammar 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna gärna en kommentar här så hör vi av oss inom det närmaste med svar.