tisdag 30 maj 2017

Virklusts mysterium Del 6

DEL 6
Beskrivning av maskor och  annan information som kan vara bra att ha i färskt minne finns i informationsbladet, som ligger under ’filer’. Där finns också de tidigare delarna  om du behöver gå tillbaka och kolla något. Om du har problem att hitta eller öppna filerna (Facebook kan ibland krångla med det) så finns mysteriet även på bloggen www.mysterievirkning.se.

I den här delen kommer du att känna igen de första 12 varven från del 1. Observera dock att färgnumreringen av varven skiljer sig från del 1. Självklart går det bra att kombinera färgerna på annat sätt än vad som anges i mönstret om du vill, beroende på hur mycket garn du har kvar av varje färg. Garnåtgången för hela mysteriet är beräknad på att det ska bli lite rester kvar av varje nystan efter del 6, men det kan variera mycket från person till person hur mycket garn som går åt.

Gör 6 lm, slut till en ring med 1 sm i första lm
Varv 1 (fg 2): 1 lm, 12 fm om ringen. Avsluta med en sm i lm (12 fm, räkna ej med lm)

Varv 2 (fg 2): 1 lm, 2 fm i varje m. Avsluta med en sm i lm (24 fm, räkna ej med lm)

Varv 3 (fg 2): 2 lm (=1:a st), 3 st tills (virka de 3 st i varsin m), 6 lm, *4 st tills (virka de 4 st i varsin m), 6 lm*. Avsluta med 1 sm i toppen på första stgr. Klipp av garnet (6 blomblad, 6 lmb)

Varv 4 (fg 4) : Börja i någon lmb. 1 sm om lmb, 2 lm (=1:a st), 2 st tills om lmb, 2 lm, 3 st tills om lmb, 2 lm, 3 st tills om lmb, 3 lm. Om nästa lmb görs: * [3 st tills, 2 lm] 2 ggr, 3 st tills, 3 lm* Upprepa *-* om varje lmb. Avsluta med 1 sm i toppen på första stgr. Klipp av garnet (3 stgr om varje lmb, totalt 12 2-lmb och 6 3-lmb)

Varv 5 (fg 3): Börja i någon lmb. 1 sm om lmb, 1 lm, 3 fm om lmb, *3 fm om nä lmb*. Avsluta med 1 sm i lm Klipp av garnet (54 fm)

Varv 6 (fg 6): Virkas i bakre mb. Börja i någon fm. 1 sm, 1 lm, 1 fm i samma m, 7 fm, 2 fm i samma m *8 fm, 2 fm i samma m* Avsluta med 1 sm i lm. Klipp av garnet (60 fm)

Varv 7 (fg 5): Börja i någon m. 1 sm + 1 fm i samma m, 1 fm i nä m, 2 lm, hoppa över 1 m, *1 fm, 1 fm i nä m, 2 lm, hoppa över 1 m * Avsluta med 1 sm i första fm. (20 lmb, 2 fm mellan varje lmb)

Varv 8 (fg 5): 1 sm i nä fm, 1 sm om lmb, 2 lm (= 1:a st), 6 st om samma lmb, 1 sm i nästa lmb, *7 st om nä lmb, 1 sm i nä lmb*. Avsluta med 1 sm i 2:a lm (10 snäckor med 7 st i varje)

Varv 9 (fg 5): 1 lm, 1 fm i samma m. I de följande 6 m på snäckan görs: 1 hst, 1 st, [3 dst i samma m], 1 st, 1 hst, 1 fm. 1 lm, *i nä snäcka görs: 1 fm, 1 hst, 1 st, [3 dst i samma m], 1 st, 1 hst, 1 fm. 1 lm*. Avsluta med 1 sm i första lm. Klipp av garnet (10 snäckor med 9 m i varje, 1 lm mellan varje snäcka)

Varv 10 (fg 1): Börja i en lmb mellan 2 snäckor. 1 sm om lmb, 4 lm (=1:a dst + 1 lm), [1 dst+1 lm om lmb] 5 ggr, 1 dst om samma lmb, 1 fm i mittersta st på snäckan, *[1 dst+1lm] 6 ggr om nä lmb, 1 dst om samma lmb,1 fm i mitten på nä snäcka*. Avsluta med 1 sm i 3:e lm. Klipp av garnet, men fortsätt med samma färg på nästa varv (10 solfjädrar med 7 dst+6 lm i varje).

Varv 11 (fg 1): Börja i en fm mellan 2 solfjädrar. 1 sm, 1 lm *1 fm i varje dst och runt varje lmb på solfjädern, 1 fm i fm*. Avsluta med 1 sm i första lm. Klipp av garnet (13 fm/solfjäder, 1 fm mellan varje solfjäder).

Varv 12 (fg 2): Virka inte lmb för hårt på detta varv. Börja i 7:e fm på en solfjäder, 1 sm, 1 lm, 1 fm i samma m, 6 lm, hoppa över 6 m, *1 fm, 6 lm, hoppa över 6 m*. Avsluta med 1 sm i första fm (20 lmb).

Varv 13 (fg 2): 5 lm (=1 st+3 lm), *1 st om första lmb, 3 lm, 1 st i fm mellan lmb, 3 lm, 1 st om andra lmb, 3 lm, 1 st i fm, 3 lm, 1 st om tredje lmb, 3 lm, 1 st i fm, 3 lm, 1 st om fjärde lmb, 3 lm, 1 st i fm, 3 lm. Om femte lmb virkas [2 dst+2 lm+2 dst] (= hörn), 3 lm, 1 st i fm, 3 lm*. Efter sista hörnet görs endast 3 lm. Avsluta med 1 sm i 2:a lm. Klipp av garnet (4 hörn bestående av 2 dst+2 lm+2 dst, 10 lmb mellan hörnen).

Varv 14 ( fg 3): Börja i ett hörn. [1 sm+3 lm (=1 dst) + 1 dst+2 lm+2 dst] om hörnets lmb,  2 lm.* 3 st om varje av de följande 4 lmb. 3 hst om varje av de därefter följande 2 lmb. 3 st om varje av de följande 4 lmb. 2 lm, [2 dst+2 lm+2 dst] om hörnets lmb, 2 lm*. Avsluta med 1 sm i 3:e lm. Klipp av garnet (4 hörn, 2 lmb+24 st+6 hst på varje sida).

Varv 15 (fg 4): Börja i en lmb före ett hörn.  1 sm+1 fm om lmb, *9 dst om hörnets lmb, 1 fm om nä lmb, 3 hst, 24 fm, 3 hst, 1 fm om lmb*. Vid sista repetitionen ersätts den sista fm av 1 sm i 1:a fm. Klipp av garnet (4 hörn med varsin snäcka bestående av 9 dst i varje, 6 hst+26 fm på varje sida)

Varv 16 (fg 6): På detta varv samt varv 18 virkas vissa maskor i bakre bmb. Det står angivet vilka, övriga maskor virkas genom båda mb som vanligt. Börja i sista fm före snäckan på någon sida. [1 sm+1 fm] i samma m, *2 lm. I snäckan görs enligt följande i de 9 dst: 1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 dst, 1 lm, 1 dst, 1 lm, [1 dst+1 lm+1 dst+1 lm+1 dst] i samma m, 1 lm, 1 dst, 1 lm, 1 dst, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st. 2 lm, 1 fm i första fm efter snäckan. Längs sidan virkas i bmb 30 fm. 1 fm i sidans sista fm (i båda mb)* Vid sista repetitionen ersätts den sista fm av 1 sm i 1:a fm. Klipp av garnet men fortsätt med samma färg på nästa varv (4 hörn med varsin solfjäder bestående av 4 st+7 dst+10 lmb. 2 fm i båda mb+2 lmb+30 fm i bmb på varje sida).

Varv 17 (fg 6): Börja i första fm på en sida. 1 sm+1 fm i samma m *31 fm, [1 puffm+ 1 st] om lmb. På solfjädern virkas 1 fm i varje lmb och 1 fm om varje lmb (=21 fm). [1 st+1 puffm] om lmb, 1 fm i 1:a fm på sidan*. Vid sista repetitionen ersätts den sista fm av 1 sm i 1:a fm. Klipp av garnet (21 fm på varje solfjäder, 32 fm+2 puffm+ 2 st på varje sida)

Varv 18 (fg 3): På detta varv skall reldst virkas i främre maskbågen (=fmb) på v 15, i den maskbåge som ligger rakt under den maska du befinner dig i.  Börja i en st som är gjord efter en puffm. Fäst garnet i maskan med en sm och virka varvets första fm i samma m som sm. * *3 fm, picot* 6 ggr, 5 fm, 1 hst, 1 reldst i sidans första fmb på v 15. 15 fm i bakre mb, 1 reldst i 15:e fmb på v 15 (om du tycker att reldst blir mer lodrät om du virkar den i någon av de fmb bredvid går det lika bra), 15 fm i bmb, 1 reldst i i sidans sista fmb på v 15, 1 hst, 2 fm*. Avsluta med 1 sm i 1:a fm. Klipp av garnet (6 picoter+25 fm på varje solfjäder, 2 hst+3 reldst+30 fm i bmb på varje sida)

Fäst alla trådar. Blocka ditt arbete enligt instruktionerna i del 4.

Du är nu helt klar med denna mysterievirkning! Den 6/6 är det dags (om du vill) att visa ditt eget och få ta del av de andras färdiga arbeten. Det kommer att skapas en särskild bildtråd i gruppen, så invänta att denna kommer upp på sidan. Gör inga egna inlägg med färdiga arbeten, utan vi samlar allt i bildtråden. Detta för att inte avslöja något för dem som ännu inte är färdiga. Från och med den 6/6 är det även fritt fram att dela dina bilder i sociala media. Tagga gärna med  #mysterievirkning och #virklustsmysterium.

Tack för att du ville vara med och virka med mig! Hoppas att du har haft lika roligt som jag under de här veckorna J
Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna gärna en kommentar här så hör vi av oss inom det närmaste med svar.